Eregalerij

Ere leden van 2 Can Rule

Onze stichting kan alleen bestaan door de inzet van mensen. Intern in de vorm van een vrijwillig bestuur en door de inzet van onze leden. Extern door mensen die zich inzetten voor onze stichting en doelgroepen.

Bijzondere prestaties

Ere lid wordt iemand niet zomaar. Het is voorbehouden aan hen die zich veelvuldig en zonder eigenbelang hebben ingezet voor onze stichting en onze leden. Een voorgedragen persoon wordt alleen verkozen tot Ere lid als het bestuur hier unaniem mee instemt.

Oorkonde en erkenning

Ereleden zijn altijd welkom bij evenementen en bijeenkomsten van 2 Can rule en tevens krijgen zij een unieke oorkonde uitgereikt.

Ere Lijst

.01

Jac Rongen

.02

(oud) Burgemeester Beenakker

In memoriam

De leden die ons zijn ontvallen hebben nu rust en een plek in ons collectieve geheugen. Bedankt voor jullie vriendschap.

Linus van Gelder

† 21-08-2023