Veteranenzorg

Helaas zijn er veel veteranen die door hun inzet op uitzending fysiek of mentaal gewond zijn geraakt. Gelukkig zijn er verschillende instanties die ondersteuning kunnen bieden aan hen die het nodig hebben.

Instanties

Veteranenloket

Nederlandse veteranen, oorlogs- en dienstslachtoffers en hun relaties hebben na hun diensttijd recht op optimale zorg en dienstverlening. Die krijgt u bij het Veteranenloket. Het Veteranenloket biedt toegang tot bestaande zorg en dienstverlening van het ministerie van Defensie, het Veteraneninstituut (Vi), het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en het Veteranen Platform (VP) en maakt deze centraal bereikbaar via één website en telefoonnummer. Het Veteranenloket is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Veteranenloket

Voor meer informatie bel naar Telefoonummer: 088 334 00 50
of kijk op:  www.veteranenloket.nl

Disk Veteranen

Defensie en vele particuliere organisaties zetten zich in voor de erkenning, waardering en indien nodig de zorg voor veteranen. De Digitale Sociale Kaart Veteranen (DiSKv) geeft een overzicht van de organisaties, diensten en voorzieningen speciaal voor veteranen en hun relaties. Het gaat daarbij om belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken en ondersteuning bij de verwerking of hantering van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis of de gevolgen daarvan.

Disk veteranen

Voor meer informatie kijk op:
www.disk-veteranen.nl

Veteraneninstituut

Nederlandse veteranen, oorlogs-, dienstslachtoffers en hun relaties hebben ook na hun diensttijd recht op optimale zorg en dienstverlening. Daarom biedt het Veteraneninstituut hen verschillende diensten aan.

Veteranen instituut

Voor meer informatie kijk op:  www.veteraneninstituut.nl

Verenigingen

Je kunt natuurlijk ook een veteranen stichting/vereniging benaderen. Veel van deze verenigingen hebben, net als 2 Can Rule, nuldelijnsondersteuners binnen de gelederen. Schroom niet en zoek contact met een vereniging bij jou in de buurt!