Veteranenzorg

Helaas zijn er veel veteranen die door hun inzet op uitzending fysiek of mentaal gewond zijn geraakt. Gelukkig zijn er verschillende instanties die ondersteuning kunnen bieden aan hen die het nodig hebben.

Instanties

Veteraneninstituut

Nederlandse veteranen, oorlogs- en dienstslachtoffers en hun relaties hebben na hun diensttijd recht op optimale zorg en dienstverlening. Die krijgt u bij het Veteraneninstituut. Het Veteraneninstituut biedt toegang tot bestaande zorg en dienstverlening van het ministerie van Defensie, het Veteraneninstituut (Vi), het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en het Veteranen Platform (VP) en maakt deze centraal bereikbaar via één website en telefoonnummer. 

Voor meer informatie bel naar Telefoonnummer: 088 334 00 50
of kijk op:  www.nlveteraneninstituut.nl/

Acute hulp

Heb je direct hulp nodig? Bel dan: 088 334 00 00

Disk Veteranen

Defensie en vele particuliere organisaties zetten zich in voor de erkenning, waardering en indien nodig de zorg voor veteranen. De Digitale Sociale Kaart Veteranen (DiSKv) geeft een overzicht van de organisaties, diensten en voorzieningen speciaal voor veteranen en hun relaties. Het gaat daarbij om belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken en ondersteuning bij de verwerking of hantering van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis of de gevolgen daarvan.

Disk veteranen

Voor meer informatie kijk op:
www.disk-veteranen.nl

Veteranen in detentie

Een militaire uitzending doet altijd iets met veteranen. Voor de één is het een verrijking, voor de ander betekent het een worsteling om de ervaringen te verwerken. Zelfs jaren later kan een missie nog ingrijpend zijn.

In uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat mede daardoor de veteraan in problemen komt met justitie en na een eventuele veroordeling in detentie komt te zitten.

Ook in dit soort uitzonderlijke situaties staat men niet alleen.

 

Voor meer informatie kijk op: www.veteraanindetentie.nl

Verenigingen

Je kunt natuurlijk ook een veteranen stichting/vereniging benaderen. Veel van deze verenigingen hebben, net als 2 Can Rule, nuldelijnsondersteuners binnen de gelederen. Schroom niet en zoek contact met een vereniging bij jou in de buurt!