Health-Care for all uit Tiel

Al meer dan 35 jaar werk ik in de zorg; Sinds 2018 als ZZP’er.

Dit doe ik met zorgliefde en – plezier, ambulant in thuiszorg, en ook in verschillende verzorgingstehuizen. Tegenwoordig in de omgeving van ons mooie Tiel. Sinds 2021 ben ik gediplomeerd VIG MZ.

Mijn zorgbedrijfje heb ik “Health- Care for all” genoemd, omdat ik er graag wil zijn met persoonsgerichte aandacht en, zo mogelijk verzorging en begeleiding, voor mensen van alle leeftijden en doelgroepen.

Natuurlijk heb ik, zoals iedereen, ook mijn inkomen nodig. Een gedeelte daarvan besteed ik graag aan goede doelen. Omdat ik mijn tegenslag overleefde, en blij ben dat ik de kans kreeg om mijn talenten te ontwikkelen.

En nog steeds met veel plezier kan werken!

Wil je meer weten over Health-Care for all? 

Bekijk de website
sponsor healthe care for all - stichting veteranen 2 can rule